Zakończmy przemoc na granicy. Stop pushbackom!

Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów

Rozporządzenie wprowadzające pushbacki wydali ministrowie Kamiński i Wąsik. Czas je uchylić!

MIMO ZMIANY RZĄDU, NA POGRANICZU POLSKO-BIAŁORUSKIM NADAL TRWAJĄ PUSHBACKI

Ludzie proszący o ochronę są nadal wyłapywani są w pogranicznych lasach i wywożeni za płot, wprost w ręce służb białoruskiego reżimu. Według doniesień aktywistów dochodziło do sytuacji, w których przed pushbackiem polska Straż Graniczna okrada ich z pieniędzy, ubrań, jedzenia i niszczyła ich telefony, a także stosuje przemoc fizyczną*. Przy zimowych temperaturach każdy pushback jest zagrożeniem życia!

* Pogranicznicy bili uchodźców, niszczyli im smartfony, przerzucali na Białoruś przez druty kolczaste, Oko.Press, 22.08.2021 r.


Z niepokojem obserwujemy trwający od 2021 roku kryzys humanitarny na polsko-białoruskiej granicy. W wyniku wprowadzonej przez poprzednią władzę polityki pushbacków (zawracanie osób przekraczających granicę bez możliwości ubiegania się o ochronę międzynarodową), od początku kryzysu na granicy Polski z Białorusią, po obu jej stronach, życie straciło już co najmniej 55 osób [1]. Zaginionych są setki [2].


Na sprzeczność pushbacków z prawem Polski i Unii Europejskiej wskazuje zarówno orzecznictwo sądów krajowych, jak i rekomendacje międzynarodowych i polskich instytucji – Komisarza Praw Człowieka Rady, Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. Praw Człowieka i Rzecznika Praw Obywatelskich. Wszystkie te instytucje wzywają Polskę do naprawienia prawa i zakończenia stosowania pushbacków.

Skuteczne i trwałe wyeliminowanie ich z polskiego porządku prawnego oraz z praktyki służb mundurowych jest proste.

Apelujemy o:

– zakończenie praktyki stosowania pushbacków przez funkcjonariuszy Straży Granicznej poprzez wydanie pisemnych instrukcji Komendantowi Głównemu Straży Granicznej przez nowego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego oraz monitorowanie ich wdrożenia przez podległych mu Komendantów Oddziałów Straży Granicznej i Komendantów Placówek Straży Granicznej;

uchylenie wprowadzającego pushbacki Rozporządzenia byłego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego i sekretarza stanu Macieja Wąsika z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (wraz z nowelizacją z 20 sierpnia 2021 roku);

– nowelizację przegłosowanej przez PiS Ustawy o cudzoziemcach poprzez uchylenie art. 303 ust. 1 pkt 9a i art. 303b Ustawy.

Liczymy na dialog i współpracę w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań trudnych kwestii migracji i uchodźstwa.
------
[1[ Miał zaledwie 23 lata. 55. ofiara śmiertelna kryzysu na granicy, 04.11.2023, OKO.Press
[2] Nikt nie ginie na bezpiecznej granicy, 15.05.2023, Rzeczpospolita


Inicjatorkami apelu jest 101 organizacji  społecznych oraz ponad 500 osób działających na rzecz cudzoziemek i cudzoziemców w Polsce.
Pełną treść listu do Premiera i listę inicjatorek można zobaczyć klikając tutaj.

Dołącz swój głos!


The full text of the letter to the Prime Minister Stop pushbacks in English and the list of initiators can be seen by clicking here.
Stworzone przez

Do: Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów
Od: [Twoje imię]

Apelujemy o:

– zakończenie praktyki stosowania pushbacków przez funkcjonariuszy Straży Granicznej poprzez wydanie pisemnych instrukcji Komendantowi Głównemu Straży Granicznej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz monitorowanie ich wdrożenia przez podległych mu Komendantów Oddziałów Straży Granicznej i Komendantów Placówek Straży Granicznej;

– uchylenie wprowadzającego pushbacki Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (wraz z nowelizacją z 20 sierpnia 2021 roku);

– nowelizację Ustawy o cudzoziemcach poprzez uchylenie art. 303 ust. 1 pkt 9a i art. 303b Ustawy.