Żadnych układów z Konfederacją!

Liderzy i liderki demokratycznej opozycji, politycy, polityczki i osoby kandydujące w wyborach

My, osoby wspierające demokratyczną opozycję, zdecydowanie domagamy się nieprowadzenia żadnych rozmów na temat koalicji lub układów z Konfederacją, czyli środowiskiem, które jawnie uderza w Unię Europejską, prawa kobiet, prawa osób LGBT+ oraz w sposób skrajnie nieodpowiedzialny chce zrujnowania roli państwa poprzez demontaż publicznej ochrony zdrowia, edukacji czy systemu zabezpieczeń społecznych. Walka z narracjami rozpowszechnianymi przez Konfederację jest przynajmniej tak samo ważna jak walka z deformami Prawa i Sprawiedliwości!

Stworzone przez

Do: Liderzy i liderki demokratycznej opozycji, politycy, polityczki i osoby kandydujące w wyborach
Od: [Twoje imię]

Zdecydowanie domagamy się nieprowadzenia żadnych rozmów na temat koalicji lub układów z Konfederacją.