Poparcie dla żydowsko-arabskiej deklaracji na rzecz pokoju

społeczność żydowska i arabska - osoby wspierające pokój

Popieram wspólną żydowsko-arabską deklarację na rzecz pokoju [1]. W nakręcającej się spirali konfliktu i nienawiści, w tym żądań opowiedzenia się po jednej ze stron, widzę i doceniam odważny głos 35 organizacji, ruchów i społeczności działających na rzecz praw człowieka, pokoju i dialogu żydowsko-arabskiego.


My - ruchy, organizacje i aktywiści, Żydzi i Arabowie - piszemy te słowa w żałobie po tysiącach ludzi zabitych w ostatnich tygodniach, a także w straszliwym niepokoju o bezpieczeństwo uprowadzonych i tych, którzy nadal będą krzywdzeni w Izraelu, Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu.
Brutalna masakra dokonana przez Hamas 7 października wprawiła nas wszystkich - Żydów i Arabów - w osłupienie i szok. W ciągu kilku tygodni, które minęły od tego przeklętego szabatu, do okrucieństw popełnionych przez Hamas dołączyły kolejne: tysiące ludzi zostało zabitych i nadal jest zabijanych przez izraelskie bombardowania w Strefie Gazy, której wielu mieszkańców zostało nawet odciętych od wody i elektryczności.
Niezliczone niewinne dzieci, kobiety i osoby starsze straciły życie po obu stronach; setki tysięcy straciło swoje domy i swój świat - krzywdzenie niewinnych po jednej stronie nie równoważy bólu zabijania po drugiej stronie, tylko dodaje więcej cierpienia do ogromnego bólu.
Okupacja, oblężenie, wojny, terroryzm, ucisk, rasizm i przemoc, łamanie demokracji i praw człowieka - wszystko to doprowadziło dwa narody żyjące między morzem a rzeką Jordan do niewyobrażalnej katastrofy, której nie sposób opisać. Właśnie w tych strasznych dniach prosta prawda jest jaśniejsza niż kiedykolwiek: wolność, bezpieczeństwo i życie wszystkich mieszkańców tej ziemi zależą od siebie nawzajem.
Dla upamiętnienia zamordowanych i dla dobra żyjących musimy działać razem - Żydzi i Arabowie - na rzecz uwolnienia porwanych i jeńców, na rzecz zakończenia wojny, na rzecz zakończenia okupacji i konfliktu, na rzecz pokoju.
My, którzy wierzymy w drogę demokracji i pokoju, wzywamy do:
1. Dążenia do stabilnego zawieszenia broni, w ramach którego natychmiast rozpoczną się negocjacje w sprawie porozumienia politycznego opartego na wzajemnym uznaniu prawa obu narodów do samostanowienia - porozumienia, które zagwarantuje obu narodom bezpieczeństwo, wolność i dobrobyt.
2. Natychmiastowego promowania szerokiego porozumienia w sprawie więźniów ("wszyscy za wszystkich").
3. Natychmiastowego zaprzestania krzywdzenia niewinnej ludności cywilnej. Nie ma i nie może być żadnego usprawiedliwienia dla krzywdzenia niewinnych.
4. Natychmiastowego działania w celu powstrzymania szerzącej się przy wsparciu armii przemocy osadników na Zachodnim Brzegu Jordanu i ograniczenia przesiedleń, którym sprzyja ta przemoc.
5. Zaprzestania prześladowań i ucisku palestyńskich obywateli Izraela oraz tych, którzy wyrażają solidarność z mieszkańcami Gazy i sprzeciwiają się wojnie. Zaprzestania łamania podstawowych praw, w tym wolności słowa, wolności demonstracji i innych.
Wszyscy doświadczyliśmy serii aktów przemocy. Raz po raz widać, że konflikt ten nie ma i nigdy nie będzie miał rozwiązania militarnego. Jedynym sposobem na powstrzymanie rozlewu krwi jest porozumienie polityczne, które zagwarantuje bezpieczeństwo, sprawiedliwość i wolność obu narodom.
W wojnie nie ma zwycięzców. Tylko pokój przyniesie bezpieczeństwo.

Podpisały:

Academia for Equality; Arava Institute for Environmental Studies; Banki; Bimkom – Planners for Planning Rights; Combatants for Peace; Druze Initiative Committee; The Forum for the Fight Against Incitement; Hadash; Hands of Peace; Horiya; Jahalin Solidarity; Jordan Valley Activists; Kaa”- political working group; Looking the Occupation in the Eye; MachsomWatch; Mesarvot; Mothers Against Violence; Negev Coexistence Forum for Civil Equality; New Profile; On the way to Sulha; Parents Against Child Detention; Parents Circle Families Forum; PsychoActive; Rabbis for Human Rights; Social Workers for Peace and Welfare; Tandi; Tomorrow’s Women; Torat Tzedek; Women in Black; Woman to Woman; Yesh Gvul; Your Neighbor as Yourself; Youth Against Dictatorship; Zazim - Community Action [2]; Zochrot ; Itach Ma’aki – Women Lawyers for Social Justice


[1] Treść apelu została opublikowana w trzech językach:

angielskim: https://my.zazim.org.il/petitions/a-joint-jewish-arab-declaration-for-peace

hebrajskim: https://my.zazim.org.il/petitions/htshrh-yhvdyt-rbyt-lm-n-hshlvm

arabskim: https://my.zazim.org.il/petitions/mwqf-yhwdy-rby-mn-jl-lslm

[2] Wśród inicjatorów “Deklaracji” jest organizacja, z którą Akcja Demokracja od lat współpracuje. Wspierałyśmy się w działaniach na rzecz obrony rządów prawa i demokracji, praw mniejszości. Doceniamy niestrudzone i odważne działania na rzecz praw człowieka, w tym m.in. zagwarantowania pełni praw ludności arabskiej na terenie Izraela.

Stworzone przez

Do: społeczność żydowska i arabska - osoby wspierające pokój
Od: [Twoje imię]

Popieram wspólną żydowsko-arabską deklarację na rzecz pokoju [1]. W nakręcającej się spirali konfliktu i nienawiści, w tym żądań opowiedzenia się po jednej ze stron, widzę, i doceniam odważny głos 37 organizacji, ruchów i społeczności działających na rzecz praw człowieka, pokoju i dialogu żydowsko-arabskiego.

[1] https://my.zazim.org.il/petitions/a-joint-jewish-arab-declaration-for-peace