Idę na #Wybo23. Najwyższy czas na prawa kobiet!

Kandydatki i kandydaci w wyborach parlamentarnych

Nasze przesłanie jest proste: nie będziemy dłużej czekać.

Domagamy się od wszystkich kandydatów i kandydatek w wyborach parlamentarnych jasnej deklaracji - co zrobią w Sejmie i Senacie, by poprawić sytuację kobiet w Polsce po październiku 2023 roku.

Zagłosujemy na kandydatów i kandydatki, którzy i które poprą postulaty kobiet. Domagamy się:

- nie tylko prawa do aborcji do 12 tygodnia ciąży, a w uzasadnionych przypadkach także dłużej, ale też jej faktycznej dostępności! Aborcja musi być bezpieczna, darmowa i lokalna. Nie chcemy umierać w szpitalach!
- dostępnej antykoncepcji, zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, zarówno przed, jak i po. Bez recepty!
- pełnego wdrożenia Konwencji stambulskiej przeciw przemocy wobec kobiet i zaprzestania szantażowania nas jej wypowiedzeniem!
- zrozumienia wpływu, jaki na równość praw ma:
        - praca opiekuńcza na rzecz rodziny, oparta niemal wyłącznie na barkach kobiet,
        - brak równego wynagrodzenia za urlop rodzicielski dla matki i ojca,
        - brak dostępnych i bezpłatnych miejsc w żłobkach i przedszkolach,
       - niższe wynagrodzenia za tę samą pracę,
        - dostęp do opieki ginekologicznej oraz profilaktyki zdrowotnej
i wpisanie rozwiązań do swoich programów politycznych.

15 października głosujemy na kandydatki i kandydatów, którzy potrafią odpowiedzieć pozytywnie na nasze minimalne postulaty. Czas ucieka!


Stworzone przez

Do: Kandydatki i kandydaci w wyborach parlamentarnych
Od: [Twoje imię]

Domagamy się od wszystkich kandydatów i kandydatek w wyborach parlamentarnych jasnej deklaracji - co zrobią w Sejmie i Senacie, by poprawić sytuację kobiet w Polsce po październiku 2023 roku.